Sorggruppe for barn

Posted by MetteBGabestad
aug 24 2017

Sorg og Omsorg i Sarpsborg vil høsten 2017 starte opp en ny sorggruppe for barn mellom 7 og 12 år som har mistet noen i nær familie. Gruppen vil bli ledet av helsesøster, diakon og familierådgiver i Sarpsborg kommune. Det er ca. 11 samlinger i løpet av et år. Samlingene inneholder et lite måltid, samtale og ulike aktiviteter. Ved ledige plasser er det åpent for barn fra andre kommuner. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Kontaktpersoner er: Tonje Elisenberg 98217689, Nanette Bache 41530206 og Mette Gabestad 97694324.

Comments are closed.