Archive for the ‘Sorggrupper’ Category

Temakveld «Ventesorg – dyrebar tid»

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
apr 20 2017

Sorg og Omsorg i Mosseregionen inviterer til en åpen temakveld om «Ventesorg – dyrebar tid». Kreftsykepleier Ragnhild Skarpaas Andersen holder foredrag om den sorgen som for mange starter når en alvorlig diagnose blir gitt. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Torsdag 4. mai kl. 19.00 Arena, Moss kirke- og kultursenter

 

ÅRSMØTE 2017 FOR INDRE ØSTFOLD

Sorggrupper | Posted by Gunn Sandvig
feb 13 2017

Tid: Onsdag 29. mars 2017 kl. 19.00

Sted: Kirkekroa, Dr. Randersgate 10, Askim

Årsmøtesaker, kaffe og samtale.

Evt. saker til årsmøtet sendes innen 15. mars til:

laila.b.andresen@rakkestadsokn.no. Her kan man også få årsmøtepapirer i forkant.

Velkommen !

Hilsen Styret

Sorggruppe for enker/enkemenn

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
jan 24 2017

Sorg og Omsorg i Sarpsborg ønsker å starte opp sorggruppe for enker/enkemenn i mars 2017. Kjenner du noen det er aktuelt for? Kontakt Sorg og Omsorg i Sarpsborg v/Hilde Torp Tlf 69116827/45265109

Sorggruppe for barn

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
jan 24 2017

Sorg og Omsorg i Sarpsborg vil våren/høsten 2017 starte opp en ny sorggruppe for barn mellom 7 og 12 år som har mistet noen i nær familie. Gruppen vil bli ledet av helsesøster, diakon og familierådgiver i Sarpsborg kommune. Det er ca. 11 samlinger i løpet av et år. Samlingene inneholder et lite måltid, samtale og ulike aktiviteter. Ved ledige plasser er det åpent for barn fra andre kommuner. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Kontaktpersoner er: Tonje Elisenberg 98217689, Nanette Bache 41530206 og Mette Gabestad 97694324.

SNAKK OM SORGEN – TILBUD OM SORGGRUPPE

Sorggrupper | Posted by Gunn Sandvig
des 08 2016

Sorg og Omsorg i Indre Østfold ønsker å starte opp med nye sorggrupper på starten av 2017.

Vi tilbyr gruppe

* etter tap av barn

* etter tap av foreldre

* etter tap av livsledsager

*eller for etterlatte etter selvmord

Vi er avhengig av et visst antall før vi er klare for å starte.

Meld gjerne ditt behov til lokal frivilligsentral eller menighetskontor, evt. koordinator for voksen-gruppene:

Jan Mathisen: Tlf.: 414 40 210.     E-post: jan.mathisen@askimkirke.no

Ny gruppe for enker/enkemenn Mosseregionen

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
nov 02 2016

Sorg og Omsorg Mosseregionen ønsker å starte opp ny sorggruppe for enker/enkemenn. Ta kontakt hvis du ønsker å melde deg på.

Ny gruppe for yngre enker/enkemenn Mosseregionen

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
nov 02 2016

Sorg og Omsorg Mosseregionen ønsker å starte opp en ny gruppe for yngre enker/enkemenn. Ta kontakt hvis du ønsker å melde deg på.

Sorg og Omsorg Mosseregionen

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
okt 31 2016

Sorg og Omsorg i Mosseregionen tilbyr sorggrupper for enker/enkemenn, barn, ungdom, foreldre som har mistet voksne barn.

Åpen temakveld om Ungdom og livsmestring

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
okt 13 2016

Velkommen til åpen temakveld om ungdom og livsmestring med Eli Rygg.

Tid: Torsdag 10. november kl. 18.00 – ca. 20.00.

Sted: Sarpsborg – Tune adm.bygg (Tune Rådhus), Tunevn. 95, i u.etg.

For mer info: trykk på følgende link:  temakveld-med-eli-rygg

Sorggruppe for barn

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
aug 30 2016

Sorg og Omsorg i Sarpsborg vil høsten 2016 starte opp en ny sorggruppe for barn mellom 7 og 12 år som har mistet noen i nær familie. Gruppen vil bli ledet av helsesøster, diakon og familierådgiver Sarpsborg kommune. Det er ca. 11 samlinger i løpet av et år. Samlingene inneholder et lite måltid, samtale og ulike aktiviteter. Ved ledige plasser er det åpent for barn fra andre kommuner. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Kontaktpersoner er: Nanette Bache 41530206 og Tonje Elisenberg 98217689.